Kwalifikacja_

E12

Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

Strona powstała w współpracy grupy drugiej klasy 3TI, dotyczy ona najważniejszych tematów w kwalifikacji E12.