Część pisemna egzaminu

Każda kwalifikacja (E.12., E.13., E.14.) kończy się odrębnym egzaminem pisemnym.

Jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Może być ona przeprowadzona z wykorzystaniem systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (online), po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę, bądź jak dotychczas, z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi.

Trwa 60 minut, składa się z 40 pytań zamkniętych, zawierających 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu

Każda kwalifikacja (E.12., E.13., E.14.) kończy się odrębnym egzaminem praktycznym.

Czas trwania egzaminu praktycznego: 150 minut.

Przykładowe zadanie z kwalifikacji E.12.: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

Dokończ montaż komputera według wskazań: 1. Zainstaluj procesor. 2. Zainstaluj pamięć RAM. 3. Zainstaluj dysk twardy. 4. Utwórz dwie partycje na zamontowanym dysku. 5. Zainstaluj system operacyjny ze standardowymi ustawieniami na pierwszej partycji. 6. Zainstaluj wszystkie brakujące sterowniki w systemie. 7. Zainstaluj program antywirusowy. 8. Utwórz konto bez uprawnień administratora.

Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego:

poprawność montażu zestawu komputerowego; poprawność zainstalowania systemu operacyjnego; poprawność konfiguracji systemu operacyjnego; poprawność zainstalowania sterowników; poprawność zainstalowania oprogramowania; poprawność utworzenia konta; przesprzeganie przepisów BHP;