Skład Rady Rodziców:
p. Katarzyna Chudzyńska - przewodnicząca Rady Rodziców
p. Halina Sajdak - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
p. Elżbieta Gadau - sekretarz Rady Rodziców
p. Zbigniew Kwiatkowski - skarbnik Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje, iż oprócz wpłat na konto RR, istnieje możliwość bezpośrednich wpłat przed każdym zebraniem rodziców w Zespole Szkół Nr 42.

Nr rachunku Rady Rodziców: 30 8002 0004 0041 1819 3022 0001
top