Skład Rady Rodziców:
p. Katarzyna Chudzyńska - przewodnicząca Rady Rodziców
p. Halina Sajdak - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
p. Elżbieta Gadau - sekretarz Rady Rodziców
p. Zbigniew Kwiatkowski - skarbnik Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje, iż oprócz wpłat na konto RR, istnieje możliwość bezpośrednich wpłat przed każdym zebraniem rodziców w Zespole Szkół Nr 42.

Prosimy o wpłatę na Radę Rodziców - sugerowana kwota 100 zł na rok szkolny 2017/2018.
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz nr klasy.

Nr rachunku Rady Rodziców: 41 8002 0004 0047 8450 2005 0001
top