Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie:
1. Klasa III Tot: 02.10.2017r – 27.10.2017r/ 160 h / Biura podróży.
2. Klasa III Tot: 16.04.2018r – 15.05.2018r/ 160 h / Biura podróży.
3. Klasa II Tot: 16.04.2018r – 15.05.2018r/ 160 h / Hotele.
4. Klasa III Ti: 16.04.2018r – 15.05.2018r/ 160 h / Firmy informatyczne - serwisy komputerowe.
Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych w najlepszych firmach informatycznych, biurach podróży, hotelach i innych obiektach informacji turystycznych. Istnieje też, możliwość znalezienia miejsc odbycia praktyk zawodowych we własnym zakresie po konsultacji z Kierownikiem szkolenia praktycznego.

top