Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 w Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie:
1. Klasa III Tot: 02.11.1016r – 30.11.2016r/ 04.05.2017r – 31.05.2017r Biura podróży.
2. Klasa II Tot: 04.05.2017r – 31.05.2017r – Hotele.
3. Klasa III Ti: 04.05.2017r – 31.05.2017r – Firmy informatyczne.
Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych w najlepszych firmach informatycznych, biurach podróży, hotelach i innych obiektach informacji turystycznych. Istnieje też, możliwość znalezienia miejsc odbycia praktyk zawodowych we własnym zakresie po konsultacji z Kierownikiem szkolenia praktycznego.

top