• Kontakt
 • Kryteria przyznawania stypendium w Zespole Szkół nr 42

  Warunkiem uzykania stypendium jest kreterium dochodowe w wysokości 514 zł na osobę w rodzinie.
  Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania sie o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program "Rodzina 500+".
  Od roku szkolnego 2016/2017 stypendia szkolne będą przyznawane w formie jednej decyzji administracyjnej obejmującej cały rok.
  Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego.
  Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem
  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i
  Wnioski nalezy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2016 r.

  top