KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Szkoły Katarzyna Konczewska
Wicedyrektor Szkoły Renata Kaczyńska
Kierownik szkolenia praktycznego Michał Demczuk
Pedagog, Psycholog Katarzyna Krauschar
Geografia Emila Walczak opiekun grupy 3LOD-5 semestr, Magdalena Leszczyńska
Historia i społeczeństwo Janusz Gutkowski
Język angielski Paulina Wasiucionek
Język polski Małgorzata Kościelecka, Agnieszka Grajek opiekun grupy 2LOD-3 semestr
Matematyka Aldona Kalińska
top