Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych edycja 2016/2017

W dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 42 Warszawie ul. Dzieci Warszawy 42, odbyła się Inauguracja I etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Powitanie wygłosiła pani Dyrektor Katarzyna Korczewska, następnie było przemówienie Pana Wiesława Krzemienia – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus a następnie wygłosiła przemówienie podsumowujące pani Małgorzata Zdrodowska – dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie. Goście wpisali się do kroniki szkolnej. Gościły również również zaproszone media: Newseria.pl. O godzinie 10.30 została uroczyście otworzona koperta z testami i arkusze zostały rozdane uczestnikom Olimpiady. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 30 minut. Po upływie czasu, zostały zebrane arkusze i zabezpieczone przez osoby do tego upoważnione. Do sali poproszono jeszcze raz Panią Dyrektor Zdrodowską, Panią Dyrektor Konczewską oraz Pana Burmistza Krzemienia, którzy przeprowadzili krótką rozmowę z uczniami – uczestnikami Olimpiady oraz przekazali upominki od ZUS. Niektórzy uczestnicy Olimpiady oraz pani Dyrektor Katarzyna Konczewska i nauczyciel przygotowujący uczniów Małgorzata Wojtczuk udzielili wywiadu dotyczącego tematyki ubezpieczeń społecznych. Przez cały czas jak trwała uroczystość i Olimpiada to Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadali na pytania Uczniów oraz osoby pełnoletnie i pracownicy szkoły mogły skorzystać z okazji zarejestrować się na PUE, daje to możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS. Jak podkreślił zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień „Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecny jest cały czas w naszym życiu i dlatego należy poszerzać swoja wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych”. Za naszych uczniów mocno trzymamy kciuki!

Harmonogram I etapu Olimpiady ZUS

Spotkanie inauguracyjne, połączone z I etapem Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, odbędzie się 29 listopada w godz. 10:00-13:00, w Zespole Szkół Nr 42 w Warszawie-Ursus, ul. Dzieci Warszawy 42. Oficjalne rozpoczęcie pisania przez uczniów testów planowane jest na godz. 10:30.
Inauguracja I etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
29 listopada 2016 r.
godz. 10.00
Zespół Szkół Nr 42
ul. Dzieci Warszawy 42
Harmonogram spotkania
godz. 10.15
1) Powitanie wygłoszone przez Katarzynę Konczewską, Dyrektora Szkoły 2) Przemówienie Wiesława Krzemienia, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus 3) Przemówienie podsumowujące wygłoszone przez Małgorzatę Zdrodowską Dyrektora I Oddziału ZUS w Warszawie
godz. 10.30
Rozpoczęcie I etapu Olimpiady. Czas trwania testu: 30 min.

Zaproszone media:
Newseria.pl

Uczniom „Karskiego” życzymy powodzenia.

Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych edycja 2016/2017


  • I etap olimpiady odbedzie się we wtorek, 29 listopada 2016 r.
  • Test uzupełniający - dogrywka (w przypadku szkół, gdzie nie wyłoniono zespołu 3-osobowego z uwagi na remis między uczniami) odbędzie się 12 grudnia 2016 r.
  • II etap olimpiady odbędzie się 14 marca 2017 r.
  • III etap olimpiady odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w Centrali ZUS w Warszawie

Lekcje z ZUS - udział w kolejnej edycji


Jak ten czas szybko płynie…… wiem, wiem, że to takie sentymentalne. Chcemy poinformować, że szkoła kolejny rok – czyli trzeci – bierze udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. Celem tego projektu jest potrzeba budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń.
„Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Zespół Szkół został zgłoszony też do Olimpiady dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Jak można zauważyć konkurs „nabrał rangi” Olimpiady.


regulamin Olimpiady

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów ZUS

Dnia 12 stycznia 2016 roku zaprosiliśmy do Zespołu Szkół nr 42 przedstawicieli ZUS w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych (prezentacja multimedialna, wykład, dyskusja) naszym Uczniom aby uświadomić jak ważne są ubezpieczenia w życiu każdego z nas, bez względu na wiek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu edukacyjnego, w którym nasza Szkoła bierze udział „Lekcje z ZUS” z zakresu ubezpieczeń społecznych przygotowany dla szkół ponadgimnazjalnych. Na początku warsztatów Pani Dyrektor Konczewska przywitała gości : Panią Justynę Gruszczyńską oraz Panią Monikę Libudę z ZUS Inspektorat Warszawa-Ochota (podlega pod: ZUS I Oddział w Warszawie). Prowadzące Warsztaty zadawały uczniom pytania, niektórzy wykazali się dużą wiedzą. W spotkaniu brały również udział dwie uczennice, które dostały się do etapu wojewódzkiego: Patrycja Osiadacz – 2TI oraz Klaudia Kucharska 2 TOT, które uzupełniają wiedzę. Jak widać ZUS zapewnia opiekę merytoryczną w trakcie realizacji lekcji przez nauczycieli.

Piszą o nas...

Inne portale też "o nas" piszą:
http://www.edulandia.pl/edulandia/1,149441,19391553,lekcje-z-zus-oczami-uczniow-i-nauczycieli.html

Przydatne linki

Kochani uczniowie, poniżej są umieszczone linki, gdzie możemy znaleźć bardzo pomocne informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

http://www.zus.pl/LekcjezZus/Materialy.aspx
http://www.zus.pl/LekcjezZus/Strony.aspx?id=2&page=1
http://www.zus.pl/LekcjezZus/Strony.aspx?id=3&page=1


Proszę o korzystanie
pozdrawiam
Wojtczuk M

Lekcje z ZUS

W ubiegłym roku szkolnym Zespół Szkół nr 42 projektu autorskie ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. W tym roku szkolnym 2015/2016 kontynuujemy ponieważ, że dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
W klasach drugich i trzecich przeprowadzony został cykl 4 zajęć z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez ZUS (w formie ciekawych książek oraz prezentacji multimedialnych i filmów video).
Lekcje prowadzone były przez p. Małgorzatę Wojtczuk, która wcześniej przeszkolona została przez ekspertów z ZUS.

LEKCJA 1
Świadomy zawsze ubezpieczony
• historia ubezpieczeń
• istota ubezpieczeń
• dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe
• rola i zadania ZUS

LEKCJA 2
Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki
• czym są ubezpieczenia społeczne
• rodzaje ubezpieczeń społecznych
• świadczenia z ubezpieczeń społecznych
• niepełnosprawność a niezdolność do pracy

LEKCJA 3
Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach
• polski system emerytalny
• zasada solidaryzmu społecznego
• reforma 1999 roku
• podwyższenie wieku emerytalnego

LEKCJA 4
e-ZUS, czyli firma pod ręką
• rejestracja firmy w ZUS
• ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne
• zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne
• e-ZUS dla przedsiębiorczych - praktyczne narzędzie dla osób podejmujących własną działalność

Lekcje te pozwoliły przygotować się uczniom do konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Efekty wkrótce.

I etap konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

Dzisiaj 16 listopada 2015 r o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 42 odbył szkolny etap konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w ramach, którego należało rozwiązać test wielokrotnego wyboru. Łączny czas przeznaczony na rozwiązanie zadania konkursowego wynosił 30 minut.
Konkurs jest kontynuacją autorskiego projektu edukacyjnego ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Lekcje z ZUS” w którym uczestniczyli uczniowie naszej Szkoły. Test poprzedzają lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z emeryturami, jak również innymi świadczeniami realizowanymi przez ZUS.
Celem konkursu było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Wzięło w nim udział 23 uczniów z różnych klas naszej Szkoły. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy udziału w kolejnych etapach konkursu. Organizatorem Konkursu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Warto wiedzieć...

„Lekcje z ZUS” jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS" skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem projektu jest kształtowanie świadomości młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Zespół Szkół nr 42 w Warszawie bierze udział po raz drugi. Każdy z uczestników projektu będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę w konkursie "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

top