W skład Zespołu Szkół Nr 42 wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 8 im. Jana Karskiego

Zespół Szkół umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy jako technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej. Są to kierunki popularne na rynku pracy i dostosowane do wymogów współczesnej gospodarki. Nauka w technikum trwa cztery lata, po których uczniowie mogą zdawać maturę oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki każdy uczeń odbywa praktyki zawodowe w firmach – polskich lub międzynarodowych - lub na wyższych uczelniach, z którymi szkoła współpracuje. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w specjalnie przygotowanych salach do nauki zawodu oraz przedmiotowych. Część przedmiotów prowadzona jest w oparciu o nowoczesną technologię m.in. zajęcia językowe odbywają się z użyciem tablicy interaktywnej, laboratorium językowego. Uczniowie mogą ponad to korzystać z czytelni multimedialnej i rozwijać swoje zawodowe zainteresowania. Szkoła proponuje naukę języka angielskiego oraz niemieckiego.
TECHNIK INFORMATYK: Wybierając kształcenie w tym kierunku uczeń zdobędzie wiedzę niezbędną do pracy w różnych przedsiębiorstwach oraz umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Uczeń zapozna się z obsługą, budową i zasadami działania urządzeń techniki komputerowej, systemów mikroprocesorowych, płyt głównych, pamięci, kart graficznych oraz innych sprzętów multimedialnych. Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako administrator sieci komputerowych, grafik komputerowy, pracownik działu IT, itp.
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ: Jeśli marzysz o podróżach do dalekich krajów, a przy tym oprócz rozwijania swoich pasji mógłbyś realizować się zawodowo- zostań technikiem obsługi turystycznej. Po zakończeniu edukacji w naszej szkole możesz planować trasy podróży i dokonywać rezerwacji w hotelach dla klientów; organizować lub sprzedawać pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe. Absolwenci kierunku Technik obsługi turystycznej mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Po ukończeniu naszej szkoły możesz prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Istnieje możliwość zrobienia licencji pilota turystycznego. Pracę znajdziecie w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
Co powiedzieli nasi uczniowie:
Uczeń drugiej klasy o specjalności technik obsługi turystycznej:
„Wybrałem taką specjalizację, ponieważ zawód związany z turystyką zawsze mnie interesował. Ludzie zawsze będą podróżować i ruch turystyczny w przyszłości z pewnością będzie jeszcze większy niż obecnie. Na lekcjach dowiadujemy się o ciekawych regionach turystycznych w Polsce i na świecie. Wiem również jak założyć własne biuro podróży, w jaki sposób je wypromować, jakie są podstawy prawne takiej działalności.”
Uczeń trzeciej klasy o specjalności technik informatyk:
„Szkoła zaproponowała mi bardzo ciekawe praktyki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie miałem okazję zapoznać się z najnowszymi technikami, które wprowadzane są na świecie. Z pewnością będzie miało to znaczenie w mojej przyszłej pracy.”

Szkoła Branżowa I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego

W szkole branżowej można kształcić się w różnorodnych zawodach w cyklu dwu- lub trzyletnim. Uczeń odbywa praktyki u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych na podstawie umowy. Dotychczas najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego to fryzjer, blacharz, ślusarz, stolarz, kucharz małej gastronomii oraz wiele innych. Szkoła przygotowuje ucznia do rozpoczęcia pracy już po zakończeniu nauki. W pierwszej klasie uczeń odbywa praktyki przez 2 dni tygodniowo, liczba ta wzrasta w kolejnych klasach. Poza praktykami uczniowie uczestniczą w turnusach gdzie zdobywają teoretyczne kształcenie zawodowe pod okiem specjalistów. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń uczęszcza na lekcję m.in. języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, itd.
 Co powiedzieli nasi uczniowie:
 Uczeń drugiej klasy wielozawodowej:
 „Na praktycznej nauce zawodu można dużo dowiedzieć się o pracy z klientem, co ułatwia porozumiewanie się.”
 Uczeń drugiej klasy wielozawodowej:
 „W pracy kucharza poznaje się dużo fajnych przepisów, które można wykorzystać w domu, dla dziewczyny. Ponad to można zarobić na swoje wydatki!”
 Uczeń pierwszej klasy wielozawodowej:
 
„Lubię praktyki – wiem teraz jak polakierować samochód, zachowując przy tym zasady ostrożności.”

top