Od startu do finału

W dniu 29 maja 2017 odbyła się ostatnia VII runda Gra Planszowa Edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa”. Ten etap odbywał się pod hasłem "OD STARTU DO FINAŁU”. Dotyczył przeprowadzenia ankiety - U nas byli to uczniowie 1 TOT i 3 TOT. Następnie zebrano wyniki ankiety i umieszczono w formie plakatu w hallu Szkoły

"Dobre Praktyki"

„DOBRE PRAKTYKI” - Uczniowie stworzyli księgę - poradnik - album naszych działań w formie elektronicznej, w której zamieścimy wypracowane w trakcie gry własne materiały oraz elementy graficzne w postaci zdjęć. Natomiast uczniowie 1 TOT wykonali zadanie polegające na wyjaśnieniu znaczenia hasła „OSTROŻNIE DOBIERAJ ZNAJOMYCH, ONI TEŻ OSTROŻNIE CIEBIE WYBIERAJĄ” Zinterpretowanie znaczenia hasła w grupie własnej, opracowanie i przeprowadzenie ankiety sprawdzającej zrozumienie hasła wśród innych uczniów
Fotoalbum: Dane osobowe

Gra Planszowa Edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa” runda V

20.04.2017 Uczniowie przygotowali 9 stoisk dotyczące danych osobowych oraz instytucji GIODO. Zostały zaprezentowane na dniu otwartym dla gimnazjalistów, mogli wykonać zadanie lub rozwiązać krzyżówkę za co mogli otrzymać upominki np. zakładki GIODO wykonane przez uczniów, długopisy, zawieszki itp

Konkursowe ABC

Dnia 10.03.2017 roku w Technikum nr 8 im. Jana Karskiego – klas 1 TOT - został przeprowadzony konkurs w ramach projektu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” . Przebieg Konkursu nadzorowały Pani Pokojska oraz Wojtczuk Małgorzata. Rywalizacja drużyn była pod hasłem „KONKURSOWE ABC”
Największą liczbę punktów zdobyła dryżyna w składzie: Natalia Łyszkowska, Natalia Myszkowska i Rafał Stępniewski. Wyniki ogłoszono 17 marca 2017 roku.
dyplom "konkursowe ABC"

Dzień Bezpiecznego Internetu

W środę 8 lutego 2017 roku przed apelem podsumowującym śródrocze nasza Szkoła obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu.
7 lutego, już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci.
Hasło tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy Internet na lepsze” podkreśla rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
W „Karskim” odbył się konkurs na plakat pod hasłem „Dane osobowe – dobrem osobistym XXI wieku” . Każda klasa miała przygotować taki plakat. Zostały też wręczone dyplomy podsumowujące obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzono też ankietę wśród uczniów „Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku”, w której wzięło udział 28 uczniów. Ankieta składała się z 6 pytań o różnym poziomie trudności. Po dokonaniu analizy zebranych danych można podkreślić, że uczniowie osiągnęli podstawową wiedze na temat ochrony danych osobowych poprzez działania jakie prowadzi się w Szkole w ramach projektu „Twoje dane – Twoja sprawa” i lekcjach.

Konkurs z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych

1 lutego 2017 na apelu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych ogłoszono konkurs między klasami, który miał przedstawić w formie plakatu „Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku”. Plakaty zostały wywieszone na tablicach i znajdują się w korytarzu „KARSKIEGO”.

Informacje dot. Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego Internetu

Z okazji zbliżającego Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowano gazetki na tablicach szkolnych i umieszczono w korytarzu Szkoły aby mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani

Analiza ankiety „Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku” w ramach projektu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Ankieta została przeprowadzona 8 lutego 2017 roku w Technikum nr 8 im. Jana Karskiego przy Zespole Szkół nr 42 w Warszawie.
W ankiecie wzięło 28 osób, ankieta składała się z 6 pytań o różnym poziomie trudności. Po dokonaniu analizy zebranych danych można podkreślić, że uczniowie osiągnęli podstawową wiedze na temat ochrony danych osobowych.
Uczniowie Technikum nr 8 im. Jana Karskiego doskonale wiedzą, co oznacza skrót GIODO -poprawnie odpowiedziało 95 % ankietowanych. Oraz 85 % respondentów wie, kto pełni Funkcje GIODO. Wszyscy wiedzą, jakie to dane zwykłe a jakie wrażliwe – nie sprawiło to żadnego problemu z ich wyliczeniem po 3 przykłady. Największy problem sprawiło pytanie: Kto powołuje GIODO? – tutaj było tylko 65 % respondentów Ile trwa kadencja GIODO? – prawidłowych odpowiedzi udzielono w 80 %.
Uczniowie poprzez lekcje i wszelkie zadania dotyczących ochrony danych osobowych bez problemu odpowiedzieli na pytanie: Czy uważasz, że dane osobowe powinny być chronione? – w tym pytaniu w 100 % padła odpowiedź twierdząca.
ankieta (w formacie pdf)

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dnia 1 lutego 2017 roku w naszej szkole Technikum nr 8 im. Jana Karskiego obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych. W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej Szkoły oraz nauczyciele i Pani Dyrektor.
Odbyły się konkursy między klasami. Każda klasa miała zaprezentować krótko informacje „Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku” w ramach projektu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Następnie każdy zespół odpowiadał na wylosowane pytania a w trzeciej części konkursu mieli przedstawić w formie plakatu „Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku”. Plakaty zostały wywieszone na tablicach i znajdują się w korytarzu „KARSKIEGO”. W trakcie został też zaprezentowany „Krótki film o ochronie danych osobowych” nagrany przez Uczniów Technikum. Można obejrzeć:

Odbył się również turniej wiedzy o ochronie danych osobowych. Ogłoszenie wyników i przeprowadzenie ankiety odbędzie się 08.02.2017 na obchodach okazji „Dnia bezpiecznego Internetu”.

GIODO w podsumowaniu

21 listopada 2016 roku ogłoszono w szkole konkurs w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” pod hasłem- Co to są „dane zwykłe” i dane wrażliwe”. Uczestnicy konkursu mieli wykonać plakat techniką dowolną i o dowolnym formacie. Oddanie prac do 3 grudnia 2016 r.
15.12.2016 – uczniowie KARSKIEGO w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia mieli za zadanie w ramach projektu GIODO i Ogólnopolskiej Gry Planszowej – Edukacyjnej „Twoje dane – Twoja sprawa” mieli za zadanie wykonać „prezenty pod choinkę” . Na bokach pudełakch miały się znaleźć hasła na temat ochrony danych osobowych
05.01.2017 ogłoszono konkurs na zakładkę do książki jako element, który zostanie wykorzystany przy promocji Szkoły . Z jednej strony mają być informacje o szkole a z drugiej informacje o ochronie danych osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych Dnia 1 lutego 2017 roku w naszej szkole Technikum nr 8 im. Jana Karskiego obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych. W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej Szkoły oraz nauczyciele i Pani Dyrektor.
Dzień Bezpiecznego Internetu W środę 8 lutego 2017 roku przed apelem podsumowującym śródrocze nasza Szkoła obchodziła Dzień Bezpiecznego Internetu.
Białe święta w GIODO

„Prezenty pod choinkę”

15.12.2016 – uczniowie KARSKIEGO w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia mieli za zadanie w ramach projektu GIODO i Ogólnopolskiej Gry Planszowej – Edukacyjnej „Twoje dane – Twoja sprawa” mieli za zadanie wykonać „prezenty pod choinkę” . Na bokach pudełkach miały się znaleźć hasła na temat ochrony danych osobowych.

Konkurs „Twoje dane – twoja sprawa”

21 listopada 2016 roku ogłoszono w szkole konkurs w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” pod hasłem- Co to są „dane zwykłe” i „dane wrażliwe”. Uczestnicy konkursu mieli wykonać plakat techniką dowolną i o dowolnym formacie. Oddanie prac do 3 grudnia 2016 r. Prace zostaną udostępnione na gazetkach w hallu ZS nr 42

Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”

W dniu 7 czerwca 2016 roku Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa” w Pałacu Staszica w Warszawie
Seminarium otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Zostały też wręczone nagrody, dyplomy za OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW „DANE OSOBOWE NA CO DZIEŃ” , którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez fotografie przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru, które może wiązać się z wykorzystaniem naszych danych osobowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica Aleksandra Wiaderek, Zespół Szkół nr 42, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie,

SZKOLNY KONKURS Na krótki film o ochronie danych osobowych „DANE OSOBOWE – DOBREM OSOBISTYM XXI WIEKU” W ramach projektu „Twoje dane - Twoja sprawa”

REGULAMIN:
1. Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie, ogłasza konkurs Na krótki film o ochronie danych osobowych „DANE OSOBOWE – DOBREM OSOBISTYM XXI WIEKU” w ramach projektu „Twoje dane - Twoja sprawa”
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie
3. Osobą odpowiedzialnymi są: p. Anna Lewandowska, p. Małgorzata Wojtczuk.
4. Uczestnicy samodzielnie lub w zespołach pracują nad filmem
5. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu.
7. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne prace, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
8. Początek konkursu 15 stycznia 2016 roku a zakończenie 10 marca 2016 roku
9. Wyniki zostaną ogłoszone 15 marca 2016

CELE KONKURSU:
- Inspirowanie do pogłębiania wiedzy o ochronie danych osobowych
- Rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności
- Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
- Wyrabianie nawyku samokształcenia;
- Podniesienie poziomu przygotowania uczniów do kontynuacji nauki w klasach wyższych;
- Pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły;
- Ukierunkowanie i rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji;
- Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
W ramach konkursu na wyróżnienie zasłużył film pt. „KRÓTKI FILM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH” wyprodukowany przez uczniów: Aleksandrę Wiaderek, Mariusza Dziarnowskiego i Macieja Rodzosia.
Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia filmiku, który może być sugestią aby dokładniej i rozważnie zarządzać naszymi danymi osobowymi.

 

„Dane osobowe na co dzień” 2016.05.16

W dniu 16 maja 2016 roku wysłano prace Aleksandry Wiaderek z 2 TI Technikum nr 8 im. Jana Karskiego, do ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego „Dane osobowe na co dzień” skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które biorą udział w VI edycji Programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”. Wyniki zostaną ogłoszone 30 maja 2016 roku. Trzymamy kciuki za Olę!!!!

Konkurs fotograficzny „Dane osobowe na co dzień” 2016.04.29

Szanowni Państwo,
w codziennym życiu często jesteśmy nieświadomi, że ze zwykłymi czynnościami jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru może wiązać się z wykorzystywanie naszych danych osobowych.
Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież do zabawienia się w fotoreporterów, którzy w formie zdjęć lub fotoreportażu przedstawią sytuacje z życia codziennego - w szkole, w domu, w sklepie, w których mamy do czynienia z używaniem naszych danych osobowych. Konkurs ma na celu uczulić dzieci i młodzież, żeby były świadome w jakich sytuacjach powinny szczególnie chronić swoje dane osobowe i nie dać ich wykorzystywać, kiedy nie jest to niezbędne.
Dlatego zapraszamy do nadsyłania zdjęć na konkurs fotograficzny „Dane osobowe na co dzień” i zaprezentowanie w formie fotografii istoty tego, czym jest bezpieczeństwo danych osobowych i ochrona prywatności.
Regulamin konkursu znajdziecie Państwo w załączeniu. Na prace czekamy do 16 maja 2016 r.
Na autorów wyróżnionych prac czekają atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Regulamin konkursu fotograficznego

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 2015.12.09

Dnia 9 grudnia 2015 roku odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w ramach projektu o ochronie danych osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” W naszej szkole odbywa się to pod hasłem:
„DANE OSOBOWE – DOBREM OSOBISTYM XXI WIEKU”
Szkolenie miało na celu jednym przypomnienie i a innych zapoznanie z wiedzą, która może wspomóc przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa informacji w posiadaniu, których są nauczyciele i pracownicy szkoły. Duży nacisk położono na konieczność dostosowania się do obowiązków ustawowych w sprawie ochrony danych osobowych. Szkolenie miało formę prezentacji multimedialnej i dyskusji.
Rada Szkoleniowa była przygotowana przez Panią Annę Lewandowską i Panią Małgorzatę Wojtczuk

Prezentacja (format pptx)

Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku


 

 
Pytania konkursowe - część 1
Pytania konkursowe - część 2
Pytania konkursowe - część 3

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 2015.12.10

Jest to święto obchodzone tego dnia na całym świecie. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogóle ONZ w rocznicę podpisania przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka liczy 30 artykułów. W Deklaracji mowa jest m.in. o prawach: do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju, w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.

Jesteśmy uczestnikiem programu edukacyjnego

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

top