Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”

W dniu 7 czerwca 2016 roku Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa” w Pałacu Staszica w Warszawie
Seminarium otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Zostały też wręczone nagrody, dyplomy za OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW „DANE OSOBOWE NA CO DZIEŃ” , którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez fotografie przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru, które może wiązać się z wykorzystaniem naszych danych osobowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica Aleksandra Wiaderek, Zespół Szkół nr 42, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie,

SZKOLNY KONKURS Na krótki film o ochronie danych osobowych „DANE OSOBOWE – DOBREM OSOBISTYM XXI WIEKU” W ramach projektu „Twoje dane - Twoja sprawa”

REGULAMIN:
1. Zespół Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie, ogłasza konkurs Na krótki film o ochronie danych osobowych „DANE OSOBOWE – DOBREM OSOBISTYM XXI WIEKU” w ramach projektu „Twoje dane - Twoja sprawa”
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie
3. Osobą odpowiedzialnymi są: p. Anna Lewandowska, p. Małgorzata Wojtczuk.
4. Uczestnicy samodzielnie lub w zespołach pracują nad filmem
5. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu.
7. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne prace, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
8. Początek konkursu 15 stycznia 2016 roku a zakończenie 10 marca 2016 roku
9. Wyniki zostaną ogłoszone 15 marca 2016

CELE KONKURSU:
- Inspirowanie do pogłębiania wiedzy o ochronie danych osobowych
- Rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności
- Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;
- Wyrabianie nawyku samokształcenia;
- Podniesienie poziomu przygotowania uczniów do kontynuacji nauki w klasach wyższych;
- Pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły;
- Ukierunkowanie i rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji;
- Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
W ramach konkursu na wyróżnienie zasłużył film pt. „KRÓTKI FILM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH” wyprodukowany przez uczniów: Aleksandrę Wiaderek, Mariusza Dziarnowskiego i Macieja Rodzosia.
Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia filmiku, który może być sugestią aby dokładniej i rozważnie zarządzać naszymi danymi osobowymi.

 

„Dane osobowe na co dzień” 2016.05.16

W dniu 16 maja 2016 roku wysłano prace Aleksandry Wiaderek z 2 TI Technikum nr 8 im. Jana Karskiego, do ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego „Dane osobowe na co dzień” skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które biorą udział w VI edycji Programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”. Wyniki zostaną ogłoszone 30 maja 2016 roku. Trzymamy kciuki za Olę!!!!

Konkurs fotograficzny „Dane osobowe na co dzień” 2016.04.29

Szanowni Państwo,
w codziennym życiu często jesteśmy nieświadomi, że ze zwykłymi czynnościami jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru może wiązać się z wykorzystywanie naszych danych osobowych.
Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież do zabawienia się w fotoreporterów, którzy w formie zdjęć lub fotoreportażu przedstawią sytuacje z życia codziennego - w szkole, w domu, w sklepie, w których mamy do czynienia z używaniem naszych danych osobowych. Konkurs ma na celu uczulić dzieci i młodzież, żeby były świadome w jakich sytuacjach powinny szczególnie chronić swoje dane osobowe i nie dać ich wykorzystywać, kiedy nie jest to niezbędne.
Dlatego zapraszamy do nadsyłania zdjęć na konkurs fotograficzny „Dane osobowe na co dzień” i zaprezentowanie w formie fotografii istoty tego, czym jest bezpieczeństwo danych osobowych i ochrona prywatności.
Regulamin konkursu znajdziecie Państwo w załączeniu. Na prace czekamy do 16 maja 2016 r.
Na autorów wyróżnionych prac czekają atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Regulamin konkursu fotograficznego

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 2015.12.09

Dnia 9 grudnia 2015 roku odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w ramach projektu o ochronie danych osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa” W naszej szkole odbywa się to pod hasłem:
„DANE OSOBOWE – DOBREM OSOBISTYM XXI WIEKU”
Szkolenie miało na celu jednym przypomnienie i a innych zapoznanie z wiedzą, która może wspomóc przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa informacji w posiadaniu, których są nauczyciele i pracownicy szkoły. Duży nacisk położono na konieczność dostosowania się do obowiązków ustawowych w sprawie ochrony danych osobowych. Szkolenie miało formę prezentacji multimedialnej i dyskusji.
Rada Szkoleniowa była przygotowana przez Panią Annę Lewandowską i Panią Małgorzatę Wojtczuk

Prezentacja (format pptx)

Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku


 

 
Pytania konkursowe - część 1
Pytania konkursowe - część 2
Pytania konkursowe - część 3

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 2015.12.10

Jest to święto obchodzone tego dnia na całym świecie. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogóle ONZ w rocznicę podpisania przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka liczy 30 artykułów. W Deklaracji mowa jest m.in. o prawach: do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju, w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.

Jesteśmy uczestnikiem programu edukacyjnego

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

top