Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”

W dniu 7 czerwca 2016 roku Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa” w Pałacu Staszica w Warszawie
Seminarium otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Zostały też wręczone nagrody, dyplomy za OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW „DANE OSOBOWE NA CO DZIEŃ” , którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez fotografie przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru, które może wiązać się z wykorzystaniem naszych danych osobowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica Aleksandra Wiaderek, Zespół Szkół nr 42, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie,

Warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów ZUS

Wyjaśniając pojęcie „DORADZTWO ZAWODOWE” zwracamy uwagę, że jest to „świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji”. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s. 29 ). Idąc dalej musimy wiedzieć jak ważna dla każdego młodego człowieka – ucznia i absolwenta naszej Szkoły – jest INFORMACJA EDUKACYJNA czyli zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem np. zdobywanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz nabywaniem kwalifikacji. Nasz Zespół Szkół nr 42 w Warszawie stara się jak najbardziej wzbogacać te „zbiory danych” naszych Uczniów. Właśnie dzisiaj, tj. 12 stycznia 2016 roku w naszej Szkole odbyły się Warsztaty edukacyjne dotyczące ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Specjalistów ZUS : Panią Justynę Gruszczyńską oraz Panią Monikę Libudę z ZUS Inspektorat Warszawa-Ochota (podlega pod: ZUS I Oddział w Warszawie). Prowadzące Warsztaty odpowiadały uczniom na nurtujące Ich pytania, niektórzy wykazali się dużą wiedzą. W spotkaniu brały również udział dwie uczennice, które dostały się do etapu wojewódzkiego: Patrycja Osiadacz – 2TI oraz Klaudia Kucharska 2 TOT, które uzupełniają wiedzę. Jak widać ZUS zapewnia opiekę merytoryczną w trakcie realizacji lekcji przez nauczycieli. W ubiegłym roku szkolnym Zespół Szkół nr 42 projektu autorskie ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. W tym roku szkolnym 2015/2016 kontynuujemy ponieważ, że dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Zadaniem projektu jest kształtowanie świadomości młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Celem spotkania było uświadomienie naszym Uczniom jak ważne są ubezpieczenia w życiu każdego z nas, bez względu na wiek. Mamy nadzieję, że informacje te pomogą Im podjąć w przyszłości decyzję np. czy chcą prowadzić działalność gospodarczą? Być pracownikami na umowę o pracę (wg. Kodeksu Pracy), czy zatrudnienie na umowy cywilnoprawne (wg. Kodeksu Cywilnego)

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Jest to święto obchodzone tego dnia na całym świecie. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogóle ONZ w rocznicę podpisania przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka liczy 30 artykułów. W Deklaracji mowa jest m.in. o prawach: do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju, w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych.

23 Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw

Dnia 27 listopada 2015 roku uczniowie klas 1 I 2 Technik Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół nr 42 W Warszawie wraz opiekunami p. Sylwią Kownacką , p. Pauliną Wasiucionek i Małgorzatą Wojtczuk byli na 23. Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw. Na TT Warsaw zobaczyć można świat w pigułce. To prawdziwy raj dla każdego, kto kocha podróże. Targi TT Warsaw to doskonałe miejsce do zapoznania się z ciekawymi i atrakcyjnymi ofertami biur podróży i turoperatorów, które umożliwia zaplanowanie urlopu już na następny rok!
Młodzież mogła zapoznać się z kompleksową prezentacją ofert regionów, touroperatorów, biur podróży, przewoźników, usług turystycznych. Byli również wystawcy z Belgii, Czech, Dominikany, Francji, Gruzji, Indonezji, Litwy, Maroko, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Tunezji, Turcji, Palestyny i Węgier. Targi stały się również okazją do zdobycia ciekawych materiałów niezbędnych do wykonania projektu w ramach przedmiotów zawodowych. Oceniając ilość i jakość zdobytych przez młodzież materiałów, można się spodziewać, że projekty będą niezwykle interesujące.

XII Mazowiecki Konkurs Savoir Vivre „Obycie umila życie”

Jak dobrze zachować się przy stole? Czy w protokole dyplomatycznym dopuszcza się wysłanie kwiatów pani domu? – na te i inne pytania odpowiadali dnia 6 listopada 2015 r.. w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie uczestnicy XII Mazowieckiego Konkursu Savoir Vivre „Obycie umila życie”. Nasza Szkoła też uczestniczyła. Zespół Szkół nr 42 w Warszawie reprezentowali: Karolina Wójcicka (1 TOT), Maciej Chwil (3 TI), Milena Kubiszyn (2TI), Magdalena Gruszczyńska (2 TOT), Klaudia Kucharska (2TOT) pod opieką p. Małgorzaty Wojtczuk
Udział w konkursie gwarantuje uczestnikom poznanie zasad kulturalnego zachowania, zarówno w domu, w szkole, wśród codziennych sytuacji życiowych oraz podczas oficjalnych spotkań czy rozmów kwalifikacyjnych. Uprzejmość bywa niezauważalna, jednak jej brak okazuje się dojmujący. Narzekamy na nieuprzejmość, jaka spotyka nas w relacjach z pracownikami branży usług, przedstawicielami współpracujących firm, urzędnikami, kolegami z pracy. Bywa, że nieumiejętność okazywania innym pozytywnych zachowań to wynik złych manier, nieodpowiedniego wychowania, a nawet środowiskowego przyzwolenia.
Dobre maniery składają się z drobnych poświęceń. (Ralph Waldo Emerson)

top