Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Program Bezpieczna Szkoła (rok szkolny 2016/2017)

Szkolny Zestaw Podręczników na roku szkolny 2016/2017

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2016/2017

Terminy zebrań z rodzicami

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Zasady Współpracy z Rodzicami Uczniów

top