Bezpieczna szkoła


Gdzie zwrócić się o pomoc
w sytuacjach trudnych, ryzykownych:


- Wychowawcy
- Dyrektor szkoły
- Pedagog szkolny
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 15 (p. Małgorzata Bańczak - psycholog opiekujący się szkołą)
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” ul. Raszyńska
- Poradnia „OPTA” ul. Wiśniowa
- Poradnia Neurologiczna dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii ul. Dzielna 7
- Policja
- Straż Miejska

BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych wszkole - do pobrania


top