Regulami rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 42 na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji do ZSnr 42 na rok 2019/20 - Gimnazjum - do pobrania
Regulamin rekrutacji do ZSnr 42 na rok 2019/20 - Podstawówka - do pobrania
Rekrutacja po Szkole Gimnazjalnej - do pobrania
Rekrutacja po Szkole Podstawowej - do pobrania

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Próby sprawności fizycznej dla oddziału sportowego Technik organizacji turystyki, szkolenie sportowe w piłce nożnej dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej odbędą się:

- w rekrutacji zasadniczej:

1. 21.05.2019 r. o godzinie 8.30
2. 24.06.2019 r. o godzinie 8.30 (dodatkowy termin dla kandydatów, którzy nie przystąpili do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie).


Miejsce: Zespół Szkół nr 42, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa (boisko szkolne).Próby sprawności fizycznej dla oddziału sportowego Technik informatyk, szkolenie sportowe w piłce siatkowej odbędą się:

- w rekrutacji zasadniczej:

1. 22.05.2019 r. o godzinie 14.00
2. 24.06.2019 r. o godzinie 10.00 (dodatkowy termin dla kandydatów, którzy nie przystąpili do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie).


Miejsce: Zespół Szkół nr 42, ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa (boisko szkolne).


top