Inspektorem Ochrony Danych został wyznaczony Pan Wojciech Dłubak