Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany w m.in. w Technikum nr 8 z Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie.
Wartość całkowita projektu: 12 354 303,50 zł  Wartość dofinansowania z funduszy UE: 11 022 813,50 zł. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet: X Edukacja dla rozwoju Działanie: 10.3.1 Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 sierpnia 2019 r. Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z Urzędami Dzielnic - Bielany, Ochota, Praga Południe, Targówek oraz Powiatami – garwolińskim, grójeckim, mińskim, zwoleńskim oraz gminą Siennica i firmami - Syntea, BI Architects, Arcus.

Beneficjenci i Opis projektu:
  Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego: dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie), staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy, oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego. W ramach projektu Technikum nr 8 z Zespołu Szkół nr 42 w Ursusie otrzyma wsparcie w wysokości 657 303,97 zł, z czego 165 000 zł zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla tejże placówki oświatowej. Grupę docelową w Dzielnicy Ursus będzie stanowiło 70 uczniów z ww. szkoły z klas o profilach: technik informatyk i technik obsługi turystycznej. W ramach projektu Uczniowie Technikum nr 8 z Zespołu Szkół nr 42 w Ursusie wezmą udział w zajęciach z zakresu: grafiki komputerowej, administrowania sieciami na bazie urządzeń CISCO, administrowania bazami danych, jakości obsługi w turystyce, języka angielskiego branżowego dla grafików komputerowych, administratorów sieci i baz danych, organizatorów ruchu turystycznego, kompetencji społecznych, coachingu indywidualnego, wizytach studyjnych i stażach u pracodawców, kołach naukowych na uczelniach wyższych.PROJEKTY E-TWINNING

Projekt e-twinning
Informujemy, że nasza szkoła została członkiem europejskiej społeczności szkolnej w progamie eTwinning. Koordynatorem programu eTwinning w naszej szkole jest Pan Krystian Cieślak. E-Twinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom, motywuje uczniów do nauki i otwarcia na Europę.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, uczniow.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.
Najlepszy z najlepszych wśród uczniów Karskiego
20 listopada w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się wyjątkowa uroczystość. W tym dniu zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń Karskiego Przemek Kucharzewski z klasy 3TI.
czytaj więcej >>

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. - Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Jestem przekonana, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie dla Was zachętą do dalszej pracy – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska do nagrodzonych uczniów. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

25 Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2017
24 listopada 2017 r. uczniowie klas I, II oraz III TOT wraz z p. Emilą Walczak i Sylwią Kownacką uczestniczyli w 25 Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2017. Tegoroczna, jubileuszowa edycja imprezy odbyła się w sercu stolicy, w Pałacu Kultury i Nauki, gromadząc wystawców z ponad pięćdziesięciu państw świata.
czytaj więcej >>

Targi TT Warsaw uznawane są za jedno z najważniejszych wydarzeń turystycznych w Europie Środkowo- Wschodniej. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: minister sportu i turystyki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek województwa mazowieckiego, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz prezes Polskiej Izby Turystyki. Wśród wystawców znalazły się kraje europejskie, pozaeuropejskie, jak również regiony turystyczne Polski. Nasi uczniowie- przyszła kadra turystyki, chętnie zbierali materiały, rozmawiali z wystawcami, uczestniczyli w konkursach oraz degustacjach pysznych potraw. Podczas kolejnej edycji na pewno nas nie zabraknie!

Spotkanie ze „Śpiewjącą Syreną” czyli młodzież Karskiego w Arsusie
W dniu 14.11 uczniowie klas turystycznych 1 TOT i 2 TOT mieli zaszczyt uczestniczyć w premierze niezwykłego filmu, a zarazem opartego na faktach reportażu o warszawskiej Syrence- Krystynie Krahelskiej.
czytaj więcej >>

Sylwetkę tej niezwykłej dziewczyny przybliżyli jej żyjący do chwili obecnej przyjaciele, uczestnicy powstania warszawskiego, bohaterowie czasów wojny. Krystyna- koleżeńska, opiekuńcza, wysportowana, niezwykle szlachetna i skromna, głęboko związana ze swą rodziną - jest pięknym wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Jej słowiańską urodę podziwiamy, gdy patrzymy na warszawską Syrenkę. Krystyna nigdy nie chwaliła się swym przyjaciołom, że pozuje Ludwice Nitschowej, a wybrał ją spośród wielu sam prezydent Starzyński. Ukończyła etnografię na UW, którą pasjonowała się od młodości, znała kilka języków obcych i tak szybko odeszła, w drugim dniu powstania warszawskiego, postrzelona przez snajpera 1 sierpnia 1944 roku. Do legendy przeszła „jej śmierć w słonecznikach”, o której opowiadał Marek Edelman w swym wywiadzie dla Hanny Krall „ Zdążyć przed Panem Bogiem” Krystyna Krahelska była poetką, autorką wielu pieśni żołnierskich, w tym najsłynniejszej „Hej chłopcy, bagnet na broń”.

Obchody 11 listopada w ZSNr 42
Dnia 13 listopada 2017r. uczniowie Zespołu Szkół nr 42 uczestniczyli w „żywej lekcji historii”. Była to prezentacja multimedialna fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych związanych tematycznie z wydarzeniem o historycznym znaczeniu dla narodu polskiego jakim było odzyskanie niepodległości w 1918r.
czytaj więcej >>

Prezentowane materiały filmowe ukazywały problemy polityczne, społeczne, gospodarcze jakie stanęły przed odradzającym się państwem polskim po ponad wiekowej niewoli. Celem tej lekcji historii było pokazanie że droga do wolności była trudna i bolesna. Bohaterowie tamtych wydarzeń za swoją patriotyczną postawę zasługują na pamięć i szacunek przyszłych pokoleń. W umiłowaniu Ojczyzny tkwi fenomen polskiej ciągłości narodowej.

Spotkanie z pisarką, czyli popularyzujemy czytelnictwo w naszej szkole
Uczniowie klasy 4 Ti wraz z wychowawczynią uczestniczyli w spotkaniu z panią Mariolą Pryzwan, bibliotekarką, autorką niezwykle ciekawych biografii znanych współczesnych polskich poetek np. Marii Pawlikowskiej –Jasnorzewskiej czy Haliny Poświatowskiej.
czytaj więcej >>

Popularność przyniosła pani Marioli biografia Anny German, która posłużyła scenarzystom popularnego swego czasu serialu o tej niezwykłej, obdarzonej cudownym, wręcz anielskim głosem pieśniarce. Imponująca jest lista biografii napisanych przez panią Pryzwan, bowiem opisała ona życie Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Zbigniewa Cybulskiego, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej. Nasze listopadowe , wieczorne spotkanie poświęcone było nowym publikacjom pani Pryzwan- o Halinie Poświatowskiej oraz Irenie Jarockiej. Imponujące jest to, jak rzetelnie pani Mariola opracowuje wspomnienia o swych bohaterach. Warto podkreślić, że wszystkie materiały zamieszczane w książkach są autoryzowane i zgodne z prawdą. Łowcy sensacji czy plotek nie będą więc usatysfakcjonowani treścią tych książek. Młodzież maturalna naszej szkoły nie żałowała poświęconego na spotkanie czasu. Warto spotykać się z mądrymi, pełnymi pasji ludźmi, a do takich należy nasza biografistka i bohaterowie jej książek.

Gombrowicz oswojony, czyli maturzyści w teatrze Buffo
W ramach spotkań z lekturą, wychowawczynie klas czwartych udały się wraz ze swymi klasami na spotkanie z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w teatrze Buffo, przy ulicy Konopnickiej 6.
czytaj więcej >>

Przeniesienie awangardowej prozy z XX-lecia międzywojennego okazało się dosyć udanym przedsięwzięciem. Młodzi aktorzy wyraziście odtwarzali powierzone sobie role, jednak blado wypadł Józio, główny bohater, zwłaszcza na tle świetnego Miętusa, może jednak zbyt namiętnie uganiającego się za parobkiem. Był profesor Pimko, zagrany ciekawie , lecz jakby za szybko, był Syfon i pojedynek na miny, był Pylaszczkiewicz i jego bunt przeciw Słowiackiemu na lekcji polskiego, była pensjonarka Zuta, ociekająca seksualnością i jej matka, fantastyczna Młodziakowa, do szpiku przesycona fałszem, obłudą i pseudo-nowoczesnością. Najsłabsza chyba okazała się trzecia część, ukazująca dwór w Bolimowie- za szybko, zbyt pobieżnie i bez polotu. Podsumowując , Ferdydurke w teatrze Buffo w wersji dla młodzieży jest bardzo poprawne, ale nie zachwyca. Z kolei młodzież zasłużyła na pochwałę, gdyż jej zachowanie mogłoby sugerować, iż sztuka naprawdę się podobała.

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
W środę 25 października 2017 r. w naszej szkole odbyło się „Święto Kota” czyli OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH. Pierwszoklasiści, aby dołączyć do społeczności szkolnej musieli sprostać nie lada wyzwaniom, które oceniało jury w składzie: p. Renata Kaczyńska, p. Michał Demczuk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Klaudia Swoboda, Aleksandra Zawadzka, Piotr Ciećwierz. Imprezę przygotowali starsi koledzy z klasy II TOT, II TIA i II W.
czytaj więcej >>

„Narysowanie karykatury wychowawcy” - to pierwsza konkurencja z jaką zmagali się nasi bohaterowie. Owa konkurencja wypadła naprawdę zabawnie, a dowodem tego są portrety widziane „oczami uczniów”.  W drugiej i trzeciej konkurencji uczniowie wraz z wychowawcami musieli wykazać się wiedzą o szkole. Najwięcej emocji wzbudziła czwarta konkurencja, czyli konkurs karaoke. Klasa I TIA brawurowo wykonała piosenkę „Ona czuje we mnie piniądz” zespołu Łobuzy zajmując I miejsce, klasa I W wykonała utwór „Seksualna niebezpieczna” zespołu Mirami zajmując II miejsce, na podium znalazła się również klasa I TOT, która zmierzyła się z piosenką zespołu Akcent „Przez twe oczy zielone”, Klasa I TIB zaśpiewała piosenkę „Cztery osiemnastki” Tomasza Niecika. Nie mniej emocjonująca była ostatnia konkurencja, która polegała na jak najszybszym i precyzyjnym pokonaniu toru przeszkód z zasłoniętymi oczami. Ostatecznie otrzęsinowy bój wygrała klasa I TIA, II miejsce zajęła klasa I W, III lokatę uzyskała klasa I TOT, tuż za podium znalazła się klasa I TIB. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody – vouchery na organizację imprezy szkolnych. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i witamy ich wśród społeczności KARSKIEGO.

Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 18 października 2017 roku w Zespole Szkół nr 42 odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
czytaj więcej >>

W uroczystości wzięli udział: pan Wiesław Krzemień – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, pani Wanda Kopcińska - przewodnicząca Komisji Oświaty Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, pani Katarzyna Cichocka – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, rodzice naszych pierwszoklasistów oraz Dyrekcja Zespołu Szkół nr 42 i nauczyciele. Ceremonię prowadzili: Klaudia Swoboda, Zuzanna Woźniak oraz Przemysław Kucharzewski, a o oprawę muzyczną zadbali: Grzegorz Korcz oraz Natalia Szkodzińska. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przysięgi przez pierwszoklasistów. Uroczystość miała podniosły charakter, zatem odbyła się w obecności Sztandaru Szkoły, na który uczniowie ślubowali. Przyrzeczenie złożone na Sztandar Szkoły oficjalnie zakończyło okres próby i przypieczętowało przynależność uczniów klas pierwszych do naszej społeczności szkolnej. Następnie zacni Goście, pani dyrektor Katarzyna Konczewska , wychowawcy klas pierwszych oraz osoby reprezentujące klasy pierwsze złożyli swoje podpisy w Kronice Szkolnej. Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprosili zebranych na słodki poczęstunek. Spotkanie to stało się ważnym aspektem integracji nie tylko uczniów klas pierwszych, ale także rodziców ze środowiskiem szkolnym. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej w Karskim
Wyjątkowo, bo nieco później niż nakazywał to kalendarz, dzień wszystkich pracowników szkoły w Karskim został uświetniony uroczystym apelem we wtorek 17 października.
czytaj więcej >>

Pani Katarzyna Konczewska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 42, podziękowała w swym przemówieniu wszystkim pracownikom i wręczyła nagrody dyrektora. W części artystycznej uczniowie o niewątpliwych zdolnościach kabaretowych, w rytm znanych przebojów oraz w niebanalnych przebraniach zaprezentowali , tu zacytujemy: „wiele malowniczych nauczycielskich osobowości, bez których szkoła straciłaby bardzo wiele ze swej atrakcyjności”. Anioł, Luzak, Służbista, Aktywista, Elegant, Sceptyk, a zwłaszcza Sex Bomba , wywołali aplauz i uśmiech na wielu twarzach.

Warsztaty w org ASHOKA
26. września, z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych, młodzież z Technikum nr 8 uczestniczyła w warsztatach w warszawskiej siedzibie organizacji ASHOKA.
czytaj więcej >>

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się o działalności organizacji, jej członkach związanych z edukacją, a także, jak wygląda praca wolontariusza na rzecz społeczności lokalnej. Warsztaty odbyły się w języku angielskim.

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
Maturzyści czyli Klasy 4 TOT i 4 TI z Zespołu Szkól nr 42 wzięli udział 10.10.2017 r. w Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Warszawskiej na Jasną Górę.
czytaj więcej >>

Pod przewodnictwem ks. biskupa Rafała Markowskiego wraz z wychowawcami i katechetami młodzież modliła się u stóp Jasnogórskiej Królowej Polski o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości, przyjęcie na wymarzone kierunki studiów oraz o dobry wybór życiowego powołania. Odwiedziny duchowej stolicy naszego narodu oraz spotkanie „oko w oko” z obliczem Matki Bożej napełniły serca uczestników pokojem, radością i nowa energią do życia. Uczestnicy byli pod opieką ks. Marcina Piotrowskiego i pani Małgorzaty Wojtczuk

Spotkanie z Leszkiem Cichym – czołowym polskim himalaistą
We wtorek 3 października uczniowie Technikum nr 8 im. Jana Karskiego z Zespołu Szkół nr 42 uczestniczyli w spotkaniu z legendą polskiego himalaizmu - Leszkiem Cichym, które odbyło się w Ośrodku Kultury „Arsus”.
czytaj więcej >>

17 lutego 1980 r. Leszek Cichy razem z Krzysztofem Wielickim stanęli zimą na szczycie Mount Everestu. Było to pierwsze na świecie zimowe wejście na ośmiotysięcznik. Kierownikiem wyprawy był Andrzej Zawada. „Gdyby to nie był Everest… to byśmy chyba nie weszli” – te słowa Leszka Cichego zainicjowały historię zdobywców najwyższej góry świata zimą. Leszek Cichy to także pierwszy Polak, który zdobył Koronę Ziemi – najwyższe szczyty wszystkich kontynentów i wytyczył drogi na Gaszerbrum II, Mount McKinley, Aconcaguę i Yalung Kang. Prelekcja z Leszkiem Cichym, to była niepowtarzalna okazja do „uczestnictwa” w niezwykle ekstremalnych wyprawach podczas których mogliśmy przenieść się w najwyższe góry świata, poznać ich prawdziwe oblicze, poznać góry widziane oczyma „Lodowego Wojownika”.

FESTYN OŚWIATOWY
Budujemy Ursus naszych marzeń 30 września odbyła się dziewiąta edycja Festiwalu Oświatowego Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W tym roku hasłem wiodącym były słowa „URSUS – lubię, znam i wiem”. W tę piękną wrześniową sobotę Park Czechowicki cieszyć się mógł młodością i radością tłumnie przybyłej młodzieży, dzieci ze szkół podstawowych, średnich, rodziców oraz nauczycieli, którzy tak pięknie i z ogromnym zaangażowaniem przygotowali ten plenerowy pokaz.
czytaj więcej >>

Festiwal otworzyli i przywitali gości: Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Ursus oraz zastępcy Burmistrza - Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Stoisko naszej szkoły, pięknie udekorowane zdjęciami nowych przedsięwzięć budowlanych Ursusa, gościnnie zapraszało na przepyszne ciasta i owoce, gry i zabawy dla dzieci. Jak zwykle można było „pomalawać swoją buźkę”, sprawdzić swoją wiedzę w konkursie o naszej dzielnicy, kolorować wesołe kolorowanki, czy na planszy z ulicami Ursusa, zaprojektować nowe budynki, domy, parki i osiedla. Młodzież, która pomagała swym nauczycielom od samego rana dekorować stoisko, czy też zabawiać odwiedzające nas dzieci, zasługuje na ogromne uznanie. Współpraca uczestniczących w festynie nauczycieli pokazała, jak świetnym jesteśmy zespołem. Dzięki brawurowemu wykonaniu- oczywiście we własnej aranżacji i nowymi słowami- znanego hitu pana Zenona Martyniuka, nauczycielom naszej szkoły, panu Robertowi Wronkowskiemu i jego żonie Iwonce, udało się także wylansować na festynowej scenie nowy muzyczny przebój: Przez ten Ursus zielony- oszalałem Gwiazdy chyba swym blaskiem, świecą tylko tu. A ja serce swe właśnie tej dzielnicy oddałem, Tak zakochać się można tylko tu. Autorką słów i dobrym duchem naszej prezentacji na tego rocznym festynie była pani dyrektor Katarzyna Konczewska, która z wielkim oddaniem wspomagała swych nauczycieli.

GEOINFORMATYCZNA NOC BADACZY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
W dniu 29 września 2017 roku uczniowie klasy I TOT pod opieką p. Emili Walczak uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – „Geoinformatyczna Noc Badaczy”.
czytaj więcej >>

W ramach tego wydarzenia młodzież miała okazję poznać najnowsze metody pozyskiwania danych z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego oraz ich przetwarzania, a także wskazania właściwej metody prezentacji kartograficznej otrzymanych danych. Obok wykładów i pokazów młodzież uczestniczyła w warsztatach QGIS – Wolny i Otwarty System Informacji Geograficznej.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI
Dnia 27 września 2017 r. uczniowie klas o profilu technik obsługi turystycznej uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Turystyki. „Zrównoważona turystyka – narzędzie rozwoju”- to hasło tegorocznego Światowego Dnia Turystyki, którego celem jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie.
czytaj więcej >>

Zaproszeni goście swoimi występami uświetnili Światowy Dzień Turystyki w naszej szkole. Pan Krzysztof Gawroński, instruktor nurkowania przedstawił młodzieży techniki odkrywania podwodnego świata. Z pasją opowiadał o turystyce nurkowania w różnych częściach świata. Pani Paulina Rosiak przybliżyła uczniom zawód rezydenta jak również kulisy pracy w turystyce biznesowej. Daniel Czajewski absolwent naszej szkoły wraz z Kacprem Kędzierskim uczniem klasy IV TOT – „Akrobaci na kółkach” zachęcali młodzież do wojaży po Europie, opowiadali jak można połączyć pasję - akrobatykę z podróżowaniem. Zwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Turystyki było rozstrzygnięcie konkursu „Bliżej świata”, którego ideą było zaprezentowanie kultury i tradycji wybranego wcześniej państwa. Uczniowie byli oceniani w 4 kategoriach (strój, symbol państwa, ulotka reklamowa, tradycyjna potrawa) przez jury w składzie: pani dyrektor Katarzyna Konczewska, pani pedagog Katarzyna Krauschar i pani Paulina Rosiak. Klasa III TOT – laureat konkursu, zaprezentowała kulturę Japonii, klasa IV TOT- zdobywca II miejsca przybliżyła nam kulturę włoską, natomiast klasa II TOT, która zajęła III miejsce wyeksponowała kulturę i tradycje Indii. Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za czynny udział i świetną zabawę w Światowym Dniu Turystyki. Organizatorzy: Małgorzata Wojtczuk, Sylwia Kownacka, Emila Walczak

Zdjęcia z wyborów do SU
Dnia 27.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, które zostały poprzedzone interesującą kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty, które przedstawiały najważniejsze punkty programu każdego z nich.
czytaj więcej >>

W wielu miejscach naszej szkoły pojawiły się plakaty z propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na poszczególnych kandydatów. Do głosowania uprawnieni byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Uczniowie pod okiem nauczycieli i komisji wyborczej, w skład której wchodzili: Rafał Stępniewski (2TOT), Patrycja Osiadacz (4 TI) Weronika Grochowska (4 TOT) i Joanna Barbasiewicz (3TOT) oddawali głosy na swoich kandydatów do SU, a także wybierali spośród nauczycieli Rzecznika Praw Ucznia. Dziękujemy Natalii Szkodzińskiej i Grzegorzowi Korczowi z klasy 4TI, którzy jak zwykle fachowo zajęli się sprzętem nagłaśniającym. Niestety już wkrótce tę zaszczytną funkcję przekażą młodszym kolegom, a sami zajmą się przygotowaniami do matury.

24. edycja akcji Sprzątanie świata – Polska przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce"
W piątek 15 września Zespół Szkół nr 42 w Warszawie, wzorem lat ubiegłych, włączył się w tę szlachetną akcję. Zostało to wpisane w plan pracy Samorządu Szkolnego. Uczniowie Karskiego, zaopatrzeni w jednorazowe rękawice, pozbierali i posegregowali odpady do przygotowanych worków, a następnie wyrzucili je do odpowiednio oznaczonych szkolnych kontenerów. Każda klasa miała wyznaczony rejon, dokąd uczniowie udali się wraz z nauczycielami.
czytaj więcej >>

Akcja miała na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest nie tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Od 1994 roku w każdy trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy, młodzieżą, dorosłymi – ze wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska prowadzi się działania, propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie, obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. W ramach akcji ukazano także korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
W środę 13.09.2017 na długiej przerwie została zorganizowana w naszej szkole akcja sprzedaży wykorzystanych podręczników, przy jednoczesnej możliwości zakupu książek z klasy programowo wyższej.
czytaj więcej >>

Kiermasz, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, odbył się w czytelni szkolnej. Uczniowie mogli sprzedać i kupić używane podręczniki ze wszystkich przedmiotów. Warto było skorzystać z tej okazji, gdyż ceny zakupu były dużo niższe, niż te w księgarniach czy antykwariatach. Niezmiernie cieszy nas, że zakupiono i sprzedano wiele podręczników, co miejmy nadzieję zaowocuje naukowymi sukcesami i świetnymi ocenami nie tylko na sprawdzianach. Zachęcamy zatem do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i dziękujemy nauczycielom oraz przedstawicielom samorządu za zorganizowanie tej akcji.

Śladami Jana Karskiego
Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 42 we wtorek 5 września wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę, której celem było między innymi zapoznanie nowych uczniów pierwszych klas z patronem naszej szkoły.
czytaj więcej >>

Społeczność uczniowska miała okazję nieco zintegrować się ze sobą i wymienić wrażenia po wakacjach, które jak zwykle minęły za szybko. Humorów nie popsuła nieco pochmurna pogoda i deszcz, który przypominał, że rok szkolny nieodwołalnie się zaczął, a o wakacjach trzeba już zapomnieć. Trasa wycieczki objęła Muzeum Żydów Polskich ze słynną ławeczką, na której dostojnie zasiada Jan Karski oraz Bulwary imienia naszego patrona.

Uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Dziś 4 września (poniedziałek) o godzinie 10.30 powitaliśmy nowy rok szkolny 2017/2018!
czytaj więcej >>

W piękny, niemal letni dzień, nieco inaczej niż zwykle, bo 4 września o godzinie 10.30 społeczność Zespołu Szkół im. Jana Karskiego przywitała nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości, a także nowych uczniów z czterech klas pierwszych, którzy tłumnie zgromadzili się na holu naszej szkoły. W części oficjalnej został wprowadzony sztandar i odśpiewaliśmy hymn Polski. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły – Katarzyna Konczewska, która życząc sukcesów, podkreśliła, jakie znaczenie ma zdobywana przez uczniów wiedza we współczesnym świecie. W dużym stopniu jednak to od nas zależy, jakimi jesteśmy ludźmi i w jaki sposób wykorzystujemy nasz potencjał. Szkoła to nie tylko poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim nowe przyjaźnie, wspólnie spędzany czas, zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń. Niech więc będzie to piękny i niezapomniany czas młodości, rozwoju oraz mądrych decyzji. Po zakończeniu apelu, poświęconego w części artystycznej wydarzeniom II wojny światowej, uczniowie razem z wychowawcami udali się do swoich klas.

top