Festiwal Oświatowy
W dniu dzisiejszym tj. 24 września 2016 r. nasza Szkoła brała udział po raz kolejny w Festiwalu Oświatowym, który odbył się w Parku Hassów. Hasło tegorocznej imprezy to "Lektury z klasą".
czytaj więcej >>

Było bardzo wiele atrakcji na stoisku „Karskiego”, które zachęcały do zatrzymania się dorosłych i dzieci oraz występ na scenie nauczycieli i uczniów. U nas nawiązaliśmy do „Roku Henryka Sienkiewicza”, gdzie udaliśmy się śladami Stasia I Nel – poprzez „W pustyni i w puszczy”. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie.

Akcja "Sprzątanie świata"
„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.
czytaj więcej >>

W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. W piątek, 16.09.2016 r. nasza Szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata 2016”. Uczniowie wraz z wychowawcami zostali zaopatrzeni w jednorazowe rękawice i worki na śmieci; pozbierały i posegregowały odpady, a następnie wyrzuciły do odpowiednich szkolnych kontenerów.

Kiermasz podręczników
Jak co roku w pierwszych dniach września tak i w tym roku, dnia 14.09.2016 r. (środa) odbył się w „KARSKIM” kiermasz podręczników.
czytaj więcej >>

W kiermaszu mogli wziąć wszyscy Uczniowie naszej szkoły.

W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-IV
Warunkiem uzykania stypendium jest kreterium dochodowe w wysokości 514 zł na osobę w rodzinie.
czytaj więcej >>

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania sie o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program "Rodzina 500+".
Od roku szkolnego 2016/2017 stypendia szkolne będą przyznawane w formie jednej decyzji administracyjnej obejmującej cały rok.
Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego.
Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i
Wnioski nalezy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2016 r.

Wystawa "Jan Karski. Człowiek wolności."
W piątek 2 września 2016 roku uczniowie naszego Zespołu Szkół nr 42 czyli Technikum nr 8 im. Jana Karskiego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 37 im. Jana Karskiego – wszystkie klasy z nauczycielami odwiedzili wystawę "Jan Karski. Człowiek Wolności".
czytaj więcej >>

Uczniowie spotkali się z rabinem Moshe Bloomem i na jego zaproszenie mieli okazję zwiedzić wnętrze Synagogi im. Nożyków, ul. Twarda 6. Młodzież dowiedziała się także wielu informacji o swym nowym Patronie. A to wszystko dzięki Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego
Serdecznie dziękujemy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
Dnia 1 września 2016 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkól nr 42 w Warszawie nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów Technikum nr 8 im. Jana Karskiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 37 im. Jana Karskiego.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo a 1 września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.
Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Konczewska a następnie Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy Wiesław Krzemień oraz Pani Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty. Zaraz potem przystąpiono do części artystycznej. Później uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.
Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.

Zakończeniu roku szkolnego 2015/2016
„Niesieni falami życia płyniemy przez morze wiedzy w stronę słońca…”
czytaj więcej >>

Dnia 24 czerwca 2016 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Na początku uczciliśmy minutą ciszy pamięć naszego zmarłego kolegi, Karola. Następnie Dyrektor szkoły, Pani Katarzyna Konczewska, pogratulowała wszystkim, którzy uzyskali promocję do następnej klasy, życzyła bezpiecznego i udanego wypoczynku w wakacje. Uczniom, którzy ukończyli naukę z wyróżnieniem wręczone zostały dyplomy za bardzo dobre wyniki, oraz zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. W trakcie apelu podsumowano również wyniki konkursów i zawodów szkolnych. Na koniec uczniowie podziękowali Pani Dyrektor, oraz nauczycielom za opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość, za cały trud kształcenia i wychowania włożony w tegoroczną edukację. Mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny, podobnie jak ten, będzie obfitował w sukcesy naszych uczniów. Wszystkim życzymy udanych wakacji!

Uroczystość Nadania Imienia Jana Karskiego
Technikum nr 8 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 37

czytaj więcej >>

Podsumowanie XXXI Rajdu Szlakiem Naszej Historii
Dnia 16 czerwca 2016 r. na terenie Parku Czechowickiego odbyła się uroczystość podsumowania XXXI Rajdu Szlakiem Naszej Historii i dzielnicowej edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
czytaj więcej >>

Uczniowie „Karskiego” otrzymali pamiątkowe podziękowanie dla Zespołu Szkół nr 42 za udział w rajdzie oraz puchar i dyplomy za zajęcie I miejsca w zawodach piłki nożnej wśród szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Ursus. Nagrody i wyróżnienia wręczali: przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski oraz zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”
czytaj więcej >>

W dniu 7 czerwca 2016 roku Seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa” w Pałacu Staszica w Warszawie
Seminarium otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Zostały też wręczone nagrody, dyplomy za OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW „DANE OSOBOWE NA CO DZIEŃ” , którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez fotografie przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą dzieci lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera, wizyta u lekarza czy wypożyczenie roweru, które może wiązać się z wykorzystaniem naszych danych osobowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica Aleksandra Wiaderek, Zespół Szkół nr 42, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Warszawie,

top