List Ministra Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem. Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.
czytaj więcej >>

Klasowe spotkania wigilijne w naszej szkole
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy …”
czytaj więcej >>

W dniu 22 grudnia 2016 roku czyli ostatniego dnia nauki przed Świętami Bożego Narodzenia Uczniowie pod opieką wychowawców i współpracy z Samorządem Szkolnym zadbali o świąteczny wystrój sal lekcyjnych i całej szkoły. Piękne choinki, świąteczne wypieki i bożonarodzeniowe dekoracje wprowadziły wszystkich w cudowny przedświąteczny nastrój. W klasach pojawiły się wigilijne stoły nakryte śnieżnobiałymi obrusami. Opłatek, życzenia, gwiazdkowe prezenty, wspólne śpiewanie kolęd oraz poczęstunek. W miłej, świątecznej atmosferze rozeszliśmy się do domów.

Rozterki młodego człowieka
W środę 21 grudnia 2016 r. wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 42 obejrzeli bożonarodzeniowy spektakl przygotowany przez uczniów klasy ITot pod opieką ks. Andrzeja Pawelskiego i p. Emili Walczak.
czytaj więcej >>

Przedstawienie „Rozterki młodego człowieka” prezentowało zapis wydarzeń na kartach ewangelii językiem współczesnej młodzieży. W przepięknej, świątecznej scenerii przeżywaliśmy emocje i rozterki młodych ludzi, których do Jezusa zapraszał uczeń.
Poszczególne sceny spektaklu przeplatane były tradycyjnymi polskimi kolędami w wykonaniu uczennic z klasy ITot, IIITot oraz IVTot pod dyrekcją pana Roberta Wronkowskiego.
Na koniec fragment ewangelii przeczytał ks. Andrzej Pawelski a pani dyrektor Katarzyna Konczewska całej społeczności szkolnej złożyła świąteczne życzenia.

Promocja Szkoły w gimnazjach
Uczniowie tworzą szkołę. W swojej pracy staramy się, aby poczuli się współgospodarzami szkoły, aby czuli się podmiotem, a nie przedmiotem.
czytaj więcej >>

W związku z tym dnia 15 i 16 grudnia 2016 roku uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie uczestniczyli w lekcjach otwartych, przygotowanych przez uczniów Technikum nr 8 im. Jana Karskiego (Klaudia Kucharska 3TOT oraz Aleksandra Wiaderek 3TI) oraz nauczycieli (p. Anna Lewandowska i p. Małgorzata Wojtczuk) na temat ubezpieczeń społecznych. Uczniowie Technikum przygotowali i przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych. „Projekt z ZUS”, czyli popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych uwzględnia zagadnienia, które nie znalazły się w programie edukacyjnym polskiej szkoły. Młodzież, która niebawem wkroczy na rynek pracy powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. Już wkrótce przed uczniami kolejne zadania.
Pamiętajmy też, że głównym celem promocji szkoły to przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku.

Społeczność Karskiego gościła w Pałacu Prezydenckim
7 grudnia 2016r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość nadania stopnia generała brygady Patronowi Technikum nr 8 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 37 – Janowi Karskiemu.
czytaj więcej >>

Nominacji generalskiej dokonał Prezydent RP a wśród gości uroczystości znaleźli się ministrowie, parlamentarzyści, ambasador USA, attache ambasady Izraela, pani Ewa Junczyk-Ziomecka-prezes Fundacji Edukacyjnej im.Jana Karskiego, były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta w Pałacu Prezydenckim gościli też uczniowie "Karskiego" z panią dyrektor Katarzyną Konczewską, panią Renatą Kaczyńską i panią Zenobią Kondratiuk.
Po niezwykle podniosłej oficjalnej uroczystości mieliśmy okazję porozmawiać z ambasadorem USA, panem Szewachem Weissem, panią Ewą Junczyk – Ziomecką oraz na specjalne zaproszenie - z Prezydentem RP – panem Andrzejem Dudą.

Podsumowanie obchodów 40 rocznicy Wydarzeń Czerwca 1976 – DROGA KU WOLNOŚCI
30 listopada 2016 roku w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus” odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu wiedzy o wydarzeniach 25 czerwca 1976 r. w Ursusie oraz konkursu plastycznego pod hasłem „Ursus – moja Mała Ojczyzna”.
czytaj więcej >>

Gośćmi tego wydarzenia byli: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus – dr Henryk Linowski, zastępca burmistrza dzielnicy Ursus - pan Wiesław Krzemień, przewodnicząca komisji oświaty – pani Wanda Kopcińska, kombatanci, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ursuskich placówek.
Zespół Szkół nr 42 był koordynatorem podsumowania obchodów rocznicy tych, tak szczególnych dla dzielnicy Ursus i całej Polski, wydarzeń. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, a zwłaszcza pani Zenobii Kondratiuk, uroczystość miała szczególny charakter. Jej oprawę stanowiła piękna, symboliczna dekoracja, zgromadzeni mogli również obejrzeć film o wydarzeniach Czerwca 76 przygotowany przez uczniów klasy 2TI pod kierunkiem pani Zenobii Kondratiuk.
Wśród laureatów konkursów znaleźli się uczniowie następujących placówek oświatowych: Przedszkoli Publicznych nr 137, nr 343, nr 418, Szkoły Podstawowej nr 2, nr 4, nr 11, nr 14 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4, a także Gimnazjum nr 130, nr 131, nr 132, nr 133, LVI Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkól nr 42.
Nagrodzonymi uczniami Zespołu Szkół nr 42 zostali Michał Gałuza z klasy 1TIb oraz Jakub Kuźnicki z klasy 1TIa
- Dzięki temu konkursowi jego uczestnicy mogli się zapoznać z historią ludzi walczących o wolność. Pamiętajmy, że w konsekwencji strajku z 1976 roku Ursus został przyłączony 1 stycznia 1977 roku do Warszawy. – podkreślił zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień.
Należy pamiętać, że Czerwiec ‘76 to fala strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce 25 czerwca 1976 r. Robotnicy bronili własnej godności oraz godziwego życia i pracy.

XIII Mazowiecki Konkurs Savoir Vivre „Obycie umila życie”
W dniu 18 listopada 2016 roku odbył się finał XIII Mazowiecki Konkurs Savoir Vivre „Obycie umila życie” organizowanym przez Dom Kultury „Włochy”.
czytaj więcej >>

Celem konkursu jest uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych.
Z radością informujemy społeczność szkolną, że w dniu 18 listopada 5- osobowa drużyna:
Aleksandra Gawrońska – 1 TOT
Zuzanna Woźniak – 1 TOT
Patrycja Przesmycka – 2 TOT
Karolina Wójcicka – 2 TOT
Karina Wiącek – 2 TOT
„KARSKIEGO” zajęła 3 miejsce. Pytania były przygotowane przez grupę ekspertów z dziedziny savoir-vivre, dyplomacji i protokołu dyplomatycznego.

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych edycja 2016/2017
W dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 42 Warszawie ul. Dzieci Warszawy 42, odbyła się Inauguracja I etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
czytaj więcej >>

Powitanie wygłosiła pani Dyrektor Katarzyna Korczewska, następnie było przemówienie Pana Wiesława Krzemienia – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus a następnie wygłosiła przemówienie podsumowujące pani Małgorzata Zdrodowska – dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie. Goście wpisali się do kroniki szkolnej. Gościły również również zaproszone media: Newseria.pl. O godzinie 10.30 została uroczyście otworzona koperta z testami i arkusze zostały rozdane uczestnikom Olimpiady. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 30 minut. Po upływie czasu, zostały zebrane arkusze i zabezpieczone przez osoby do tego upoważnione. Do sali poproszono jeszcze raz Panią Dyrektor Zdrodowską, Panią Dyrektor Konczewską oraz Pana Burmistza Krzemienia, którzy przeprowadzili krótką rozmowę z uczniami – uczestnikami Olimpiady oraz przekazali upominki od ZUS. Niektórzy uczestnicy Olimpiady oraz pani Dyrektor Katarzyna Konczewska i nauczyciel przygotowujący uczniów Małgorzata Wojtczuk udzielili wywiadu dotyczącego tematyki ubezpieczeń społecznych. Przez cały czas jak trwała uroczystość i Olimpiada to Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadali na pytania Uczniów oraz osoby pełnoletnie i pracownicy szkoły mogły skorzystać z okazji zarejestrować się na PUE, daje to możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS. Jak podkreślił zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień „Zakład Ubezpieczeń Społecznych obecny jest cały czas w naszym życiu i dlatego należy poszerzać swoja wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych”. Za naszych uczniów mocno trzymamy kciuki!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
W dniu 15 listopada 2016 roku o godzinie 12.00 wręczono akty przyznania Stypendium PREZESA RADY MINISTRÓW.
czytaj więcej >>

W imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczali:
1. Aurelia Michałowska – mazowiecki Kurator Oświaty
2. Dorota skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
3. Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Sportu w Urzędzie Marszałkowskim
4. Prof. Stanisław Dawidziuk – Prezydent Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie

Wśród stypendystów była uczennica naszej szkoły Andżelika Urbańska z II klasy Technikum nr 8 im. Jana Karskiego przy Zespole Szkół nr 42 w Warszawie. Bardzo się wszyscy cieszymy, życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy. Liczymy na to, że jej sukces zmotywuje również innych uczniów naszej szkoły do wytężonej pracy nad własnym rozwojem.

Finał kampanii społecznej „Zauważeni”
Wrzesień, październik, listopad - trzy miesiące trwania kampanii społecznej "Zauważeni" minęły jak z bicza trzasnął. Nadszedł czas podsumowań... W środowe listopadowe popołudnie członkowie naszej drużyny „Młodzi z Karskiego” spotkali się, aby wymienić wrażenia i doświadczenia, jakie wynieśli z uczestnictwa w projekcie.
czytaj więcej >>

Podczas trwania kampanii, zgodnie z wymaganiami pomysłodawców akcji, w każdym miesiącu, na bieżąco na stronie „Zauważonych” szczegółowo opisywaliśmy podejmowane przez nas działania.
W tym czasie w wielu klasach odbywały się lekcje wychowawcze poświęcone problematyce związanej ze starością. Ich celem było uwrażliwienie młodzieży na sprawy ludzi starszych i uświadomienie uczniom, że seniorzy stanowią integralną część społeczeństwa i potrzebują naszego zainteresowania.
Od początku też ostro zabraliśmy się do pracy przy redagowaniu „Podręcznika dla seniora” wyszukując w internecie przydatne informacje. Zostaliśmy podzieleni na zespoły, z których każdy miał za zadanie znaleźć ciekawostki z życia Ursusa, które mogłyby zainteresować starszych ludzi, min. adresy bibliotek, domów kultury, klubów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęć językowych i gimnastyki dla osób 65+. Ponadto postanowiliśmy zamieścić w naszym "Podręczniku dla Seniora" przydatne numery telefonów, oraz adresy przychodni, aptek, banków i urzędów pocztowych w naszej okolicy. Po kilku tygodniach poszukiwań w internecie, rozpytywania w instytucjach środowiska lokalnego, jak również wśród samych seniorów w czasie sond ulicznych, stworzyliśmy własne "Podręczniki dla seniora", dzięki którym nasi starsi Ursusowianie będą na bieżąco z ważnymi dla naszego środowiska lokalnego informacjami. W październiku wyruszyliśmy na ulice naszej dzielnicy, aby wręczyć seniorom te pożyteczne książeczki.
Dzięki uczestnictwu w kampanii " Zauważeni" mogliśmy przekonać się również, że wśród nas żyją prawdziwi bohaterowie z dawnych lat, których losy mogłyby posłużyć za scenariusz ciekawego filmu lub książki. W ramach realizacji zadania „Wybieramy bohaterów pracy konkursowej” w listopadzie gościliśmy w naszej szkole dwóch zasłużonych dla naszego środowiska lokalnego seniorów: phm Andrzeja Pokrzywę - przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej im. hm. Jana Kucharskiego "Ursus", działającego przy Domu Kultury "Kolorowa", oraz pana Macieja Kołodziejczyka – znaną postać naszej dzielnicy, który na spotkaniu z nami opowiadał o swojej wojennej przeszłości w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. Uczniowie obecni na spotkaniach z obu panami stwierdzili, że kontakt z nimi był fascynującym doświadczeniem i zdecydowali, że zasługują oni na miano bohaterów prac konkursowych „Ten chłopak. Ta dziewczyna” przygotowywanych przez uczestników projektu z naszej szkoły.
Na spotkaniu podsumowującym udział naszej szkoły w kampanii „Zauważeni” członkowie grupy „Młodzi z Karskiego” jednogłośnie stwierdzili, że akcje tego typu są bardzo potrzebne. Przede wszystkim zaobserwowaliśmy, że dzięki tej inicjatywie staliśmy się dojrzalsi, bardziej empatyczni i wyczuleni na problemy seniorów. My ich po prostu dostrzegliśmy! W naszych rodzinach, na ulicy, w sklepie, na poczcie... Zwracamy teraz baczniejszą uwagę na ich problemy i potrzeby. Zauważamy, jak wiele im zawdzięczamy, ile jeszcze możemy się od nich nauczyć, ale również, jak wiele możemy im ofiarować swoją pomocą, dobrym słowem, życzliwością. Akcja „Zauważeni” oprócz tego, że otworzyła nam oczy na wiele spraw dnia codziennego, pozwoliła również zastanowić się nad własną przyszłością i sprawiła, że dostrzegliśmy w naszych seniorach "tamtą dziewczynę i tamtego chłopaka sprzed lat".

top